MIR4 ZONE Spirits heading

Missions

Everything about the Missions of MIR4

 • All
 • Thung lũng Ginkgo
 • Phố nhỏ Lâu đài Bicheon
 • [Tinh anh] Phố nhỏ Lâu đài Bicheon
 • Thị trấn Bicheon
 • Mê cung Bicheon T1
 • Nghĩa địa Chằn tinh T1
 • [Tinh anh] Nghĩa địa Chằn tinh T1
 • Nghĩa địa Chằn tinh T2
 • Mê cung Bicheon T2
 • [Tinh anh] Nghĩa địa Chằn tinh T2
 • Mê cung Bicheon T3
 • Tàn tích Chằn tinh T1
 • Tàn tích Chằn tinh T2
 • [Tinh anh] Tàn tích Chằn tinh T1
 • [Tinh anh] Tàn tích Chằn tinh T2
 • Mê cung Ma Bò T1
 • Rừng Pha lê
 • Thung lũng ẩn sĩ
 • Đền Ma Bò T1
 • [Tinh anh] Đền Ma Bò T1
 • Thung lũng Bicheon Ẩn giấu Tầng 1
 • Mê cung Ma Bò T2
 • Đền Ma Bò T2
 • [Tinh anh] Đền Ma Bò T2
 • Thung lũng Bicheon Ẩn giấu Tầng 2
 • Đền Ma Bò T3
 • [Tinh anh] Đền Ma Bò T3
 • Mê cung Ma Bò T3
 • Thung lũng Bicheon Ẩn giấu Tầng 3
 • Thung lũng Rắn
 • Hang Rắn
 • Đồng bằng Viperbiest
 • [Tinh anh] Đồng bằng Viperbiest
 • Mê cung Thung lũng Rắn T1
 • Hẻm núi Tử thần thượng
 • Mê cung Thung lũng Rắn T2
 • [Tinh anh] Hẻm núi Tử thần thượng
 • Hẻm núi Tử thần hạ
 • [Tinh anh] Hẻm núi Tử thần hạ
 • Mê cung Thung lũng Rắn T3
 • Mê cung Bicheon T4
 • Tàn tích Đổ nát
 • Tháp đá Pakua
 • Hầm mỏ hoang phế T1
 • [Tinh anh] Hầm mỏ hoang phế T1
 • Hầm mỏ hoang phế T2
 • Hầm mỏ hoang phế T3
 • [Tinh anh] Hầm mỏ hoang phế T2
 • Mê cung Hầm mỏ hoang phế T1
 • Thôn Ác nhân
 • [Tinh anh] Hầm mỏ hoang phế T3
 • Thung lũng Rắn Ẩn giấu Tầng 1
 • Mê cung Hầm mỏ hoang phế T2
 • Thung lũng Rắn Ẩn giấu Tầng 2
 • Thung lũng Rắn Ẩn giấu Tầng 3
 • Hầm mỏ bí mật T1
 • [Tinh anh] Hầm mỏ bí mật T1
 • Thung lũng Bicheon Ẩn giấu Tầng 4
 • Mê cung Hầm mỏ hoang phế T3
 • Hầm mỏ bí mật T2
 • Trạm Giao Dịch Seocheon
 • [Tinh anh] Hầm mỏ bí mật T2
 • Rừng Bóng ma
 • [Tinh anh] Rừng Bóng ma
 • Mê cung Ma bò T4
 • Mê cung đường lên thiên đường T1
 • Đỉnh Thiên đạo Cấp thấp
 • [Tinh anh] Đỉnh Thiên đường Cấp thấp
 • [Tinh anh] Đỉnh Thiên đường Cấp trung
 • Mê cung đường lên thiên đường T2
 • Đỉnh Thiên đạo Cấp trung
 • Mê cung đường lên thiên đường T3
 • Đỉnh Thiên đạo Cấp cao
 • [Tinh anh] Đỉnh Thiên đường Cấp cao
 • Mê cung Thung lũng Rắn T4
 • Núi Bloodlune
 • [Tinh anh] Núi Bloodlune
 • Phòng giam dưới lòng đất
 • Mê cung Bloodlune T1
 • Thung lũng Rắn Ẩn giấu Tầng 4
 • Hẻm núi Bloodlune T1
 • [Tinh anh] Hẻm núi Bloodlune T1
 • Thung lũng Bloodlune Ẩn giấu Tầng 1
 • Mê cung Bloodlune T2
 • Hẻm núi Bloodlune T2
 • [Tinh anh] Hẻm núi Bloodlune T2
 • Thung lũng Bloodlune Ẩn giấu Tầng 2
 • Hẻm núi Bloodlune T3
 • Mê cung Bloodlune T3
 • [Tinh anh] Hẻm núi Bloodlune T3
 • Thung lũng Bloodlune Ẩn giấu Tầng 3
 • Mê cung Hầm mỏ hoang phế T4
 • Mê cung đường lên thiên đường T4
 • Mê cung Bloodlune T4
 • Thung lũng Bloodlune Ẩn giấu Tầng 4
Sự dữ dội của Mây Đen

Đánh bại mây đen

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,681

2

Bí Kíp Cao cấp

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
Diệt trừ Thực vật Có hại

Đánh bại đám cây ăn thịt

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,681

10

Lá Thảo Mộc

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
Khách Tham ăn Không mời mà đến

Đánh đuổi Lũ Ma Lợn lòi

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,681

1

Trái Cây Thế Kỷ

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
Nguyên liệu cho loại Thuốc độc Khác

Thu thập Đuôi Bọ cạp

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,681

4

Đá Ma Pháp Ánh Trăng

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
Yêu cầu của Ngài Jang

Đột kích Đội cướp đoạt

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,681

1

Đá Cường Hóa Cao cấp

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
Gấu hoang dại

Đánh bại Gấu

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,681

400

Coin reward

1100

Mission Cooper Reward

140

Mission Exp Reward
Ma quỷ bị nhiễm độc

Đánh bại Ma quỷ bị nhiễm độc

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,681

1

Cầu Độc Tâm Cao cấp

1100

Mission Cooper Reward

140

Mission Exp Reward
Kẻ ăn cắp đói khát

Đánh bại Kẻ ăn cắp

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,681

1

Võ hồn Cao cấp

1100

Mission Cooper Reward

140

Mission Exp Reward
Vì Thung lũng Ginkgo An toàn

Lấy lại thanh kiếm và giáo bị mất

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,691

4

Đá Quỷ xanh

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
Kẻ giết người hàng loạt ở Thung lũng Ginkgo

Giết Quái vật ở Thung lũng Ginkgo

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,691

1

Găng Giáp Nhẹ Vải Bông

5900

Mission Cooper Reward

320

Mission Exp Reward
Thung lũng Ginkgo

Đánh bại Quái vật gần đây

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 3,691

1

Quyển trục Di chuyển Nhanh

4600

Mission Cooper Reward

160

Mission Exp Reward
Cuộc tấn công Viễn chinh

Đánh bại Arke

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 4,153

2

Nước tinh khiết

2300

Mission Cooper Reward

360

Mission Exp Reward
Lính điều tra kiên nghị

Đánh bại Lính điều tra

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 4,153

1

Đá Bóng Trăng Cao cấp

1200

Mission Cooper Reward

180

Mission Exp Reward
Nghiên cứu Kỹ năng Hạ độc của Viperbiest

Thu thập Răng nanh của độc xà

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 5,008

2

Mảnh Sừng kỳ lân

2500

Mission Cooper Reward

630

Mission Exp Reward
Làm Viperbiest mất tinh thần

Thu thập Răng nanh của Archon

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 5,008

2

Dầu Hoa

2500

Mission Cooper Reward

630

Mission Exp Reward
Đối mặt với Hậu quả

Đánh bại Lũ Chiến binh Viperbiest

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 5,008

1

Giày Giáp Nhẹ Vải Bông

2500

Mission Cooper Reward

630

Mission Exp Reward
Bầy Côn trùng Độc

Đánh bại Bầy côn trùng

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 5,008

1

Đá Trừ Tà Cao cấp

1300

Mission Cooper Reward

320

Mission Exp Reward
Người trông coi Quả nghìn năm

Đánh bại Viperbiest

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 5,008

3

Bột Phát Sáng

1300

Mission Cooper Reward

320

Mission Exp Reward
Viperbiest bao vây

Đánh bại Lũ Viperbiest

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 5,008

3

Thuốc Tiên Sinh Mệnh

1300

Mission Cooper Reward

320

Mission Exp Reward
Hoa Tròn To

Tìm Hoa khổng lồ

Thung lũng Ginkgo

Recomm PS: 6,673

2700

Mission Cooper Reward

990

Mission Exp Reward
1 of 77NEXT