MIR4 ZONE Spirits heading

Spirits

Everything about the Spirits of MIR4

  • Spirits
  • Treasures
  • Stones
Trùm Khuyển Wooftain
Trùm Khuyển Wooftain
Vua Khỉ Apestaff
Vua Khỉ Apestaff
Trâu Sư phụ Moomoo
Trâu Sư phụ Moomoo
Lồng đèn Sư phụ Lamphund
Lồng đèn Sư phụ Lamphund
Võ Thần Generowl
Võ Thần Generowl
Sư phụ Cải trang Chacha
Sư phụ Cải trang Chacha
Mèo Thiên tôn Nirvameow
Mèo Thiên tôn Nirvameow
Hà mã Phù thủy Pottamus
Hà mã Phù thủy Pottamus
Hải Vương Goonster
Hải Vương Goonster
Thỏ Quân sư Hoppy
Thỏ Quân sư Hoppy
Thiết giáp Beatleknight
Thiết giáp Beatleknight
Hắc Xà Mosla
Hắc Xà Mosla
Taugon Thầy tu Bạo lực
Taugon Thầy tu Bạo lực
Tiểu Thanh Long Horyong
Tiểu Thanh Long Horyong
Heo Piggio
Heo Piggio
Akka Thanh minh
Akka Thanh minh
Phong Hải Mã
Phong Hải Mã
Dơi Ma cà rồng Dracusip
Dơi Ma cà rồng Dracusip
Hồ ly Ngàn năm Solari
Hồ ly Ngàn năm Solari
Cáo Tuyết Ba Đuôi
Cáo Tuyết Ba Đuôi
Bộ Xương Sư Tử Tâm Oroonki
Bộ Xương Sư Tử Tâm Oroonki
Sứ giả Linh hồn Lamper
Sứ giả Linh hồn Lamper
Sói đỏ Doggo
Sói đỏ Doggo
Chim sẻ Ringring
Chim sẻ Ringring
Thiên thần Xanh Flory
Thiên thần Xanh Flory
Kim Tước Suparna
Kim Tước Suparna
Whaley Vẻ đẹp Tuyệt trần
Whaley Vẻ đẹp Tuyệt trần
Công Trắng Pha Lê
Công Trắng Pha Lê
Mèo May mắn Luckster
Mèo May mắn Luckster
Shaoshao Kẻ Cuồng Ngọc
Shaoshao Kẻ Cuồng Ngọc
Sát thủ Nyanja
Sát thủ Nyanja
Quái thú Sấm Sét Baratan
Quái thú Sấm Sét Baratan
Ngọc Lấp Lánh Sparkler
Ngọc Lấp Lánh Sparkler
Quỷ lửa Flamehorn
Quỷ lửa Flamehorn
Kẻ Săn Linh hồn Reaper
Kẻ Săn Linh hồn Reaper
Biyoho Lửa Sinh ra Từ Địa ngục
Biyoho Lửa Sinh ra Từ Địa ngục
Hỏa Ưng Goldking
Hỏa Ưng Goldking
Hắc Mã Grifforse
Hắc Mã Grifforse
Kẻ Hồi sinh Darknyan
Kẻ Hồi sinh Darknyan
Bướm Tiên Dreamfly
Bướm Tiên Dreamfly
Hiệp sĩ Bóng ma Styx
Hiệp sĩ Bóng ma Styx
Đại Tướng quân Khalion
Đại Tướng quân Khalion
Phong Hồn Triệu Hoán Sư
Phong Hồn Triệu Hoán Sư
Chúa tể địa ngục Inferno
Chúa tể địa ngục Inferno