Cuốc Chim

Cuốc Chim

Hãy chăm sóc cái cuốc của bạn thật tốt. Bạn cần nó để khai thác quặng có màu sắc bí ẩn khi bạn gặp phải một mỏ huyền bí.

copper Icon 5
Back