Kiếm Lưỡi Trăng Khuyết

Kiếm Lưỡi Trăng Khuyết

Đây là thanh kiếm của trăng non có khả năng kết thúc tất cả. Nó từng được sử dụng bởi một Phù thủy cận chiến xuất sắc đã dấn thân diệt ác.

copper Icon 200000
Status:

ATK Vật lý 725

ATK Phép thuật 725

Chính xác 1.7%

Tăng DMG ATK Kỹ năng 3.8%

Back