MIR4 ZONE Spirits heading

Weapons

Everything about the Weapons of MIR4

 • All
 • Chiến binh
 • Phù Thủy
 • Tiên đạo
 • Lính nỏ
 • Kỵ binh đánh giáo
 • All
 • ATK Vật lý
 • Chính xác
 • Tăng DMG ATK Kỹ năng
 • ATK Phép thuật
 • Giảm DMG Kỹ năng
Kiếm Sắt Rỉ
Kiếm Sắt Rỉ
Kiếm Sắt
Kiếm Sắt
Roi Kẻ Tìm Hồn Cũ
Roi Kẻ Tìm Hồn Cũ
Roi Kẻ Tìm Hồn
Roi Kẻ Tìm Hồn
Kiếm Thép Xanh Rỉ Sét
Kiếm Thép Xanh Rỉ Sét
Kiếm Thép Xanh
Kiếm Thép Xanh
Cung Gỗ Gỉ
Cung Gỗ Gỉ
Cung Gỗ
Cung Gỗ
Giáo
Giáo
Thương Thép
Thương Thép
Cần Câu Cá
Cần Câu Cá
Cuốc Chim
Cuốc Chim
Rìu Khắc Chữ
Rìu Khắc Chữ
Trường Kiếm Thép
Trường Kiếm Thép
Rìu Hủy Liên Kết
Rìu Hủy Liên Kết
Kiếm Lưỡi Cong Vũ Trụ
Kiếm Lưỡi Cong Vũ Trụ
Đồ Liên Kết Sao
Đồ Liên Kết Sao
Kiếm Nhà Binh
Kiếm Nhà Binh
Rìu Chiến Hợp Kim Sắt
Rìu Chiến Hợp Kim Sắt
Cự kiếm Thép hắc ám
Cự kiếm Thép hắc ám
Roi Tầm gửi
Roi Tầm gửi
Gậy Dài Long Nhân
Gậy Dài Long Nhân
Gậy Dài Lửa
Gậy Dài Lửa
Gậy Dài Long Thạch
Gậy Dài Long Thạch
Gậy Dài Cháy Sáng
Gậy Dài Cháy Sáng
Gậy Dài Hắc Ngọc
Gậy Dài Hắc Ngọc
Gậy Dài Lửa Quỷ
Gậy Dài Lửa Quỷ
Huyết Trượng Không Ngọc
Huyết Trượng Không Ngọc
Kiếm Xanh Da Trời Trắng
Kiếm Xanh Da Trời Trắng
Kiếm Kẻ Diệt Ác
Kiếm Kẻ Diệt Ác
Kiếm Tinh Tú Than Khóc
Kiếm Tinh Tú Than Khóc
Kiếm Kẻ Hủy Cái Ác
Kiếm Kẻ Hủy Cái Ác
Mã Tấu Nanh
Mã Tấu Nanh
Kiếm Kẻ Diệt Cái Ác
Kiếm Kẻ Diệt Cái Ác
Mã Tấu Cong
Mã Tấu Cong
Kiếm Trừ Tà
Kiếm Trừ Tà
Cung Sừng
Cung Sừng
Cung Mặt quỷ
Cung Mặt quỷ
Cung Sừng trâu
Cung Sừng trâu
Cung Ma hồn
Cung Ma hồn
Cung Sừng sắt
Cung Sừng sắt
Cung Mara
Cung Mara
Cung Sừng rồng
Cung Sừng rồng
Cung Ngựa Địa ngục
Cung Ngựa Địa ngục
Thương Nanh Hổ
Thương Nanh Hổ
Kích Đổ HP
Kích Đổ HP
Thương hình Rắn
Thương hình Rắn
Thương Bạc Xà
Thương Bạc Xà
Roi Đinh Ba
Roi Đinh Ba
Thương Đinh Ba
Thương Đinh Ba
Trọng Kích Thép Bóng Tối
Trọng Kích Thép Bóng Tối
Kích HọaThiên Kích Họa Thiên
Kích HọaThiên Kích Họa Thiên
Rìu Kim Cương
Rìu Kim Cương
Kiếm Wolffang Bị Cấm
Kiếm Wolffang Bị Cấm
Rìu Kim Cương Sát Hại
Rìu Kim Cương Sát Hại
Kiếm Wolffang Bluebreak Bị Cấm
Kiếm Wolffang Bluebreak Bị Cấm
Người nắm quyền
Người nắm quyền
Trường Kiếm Hoàng Long
Trường Kiếm Hoàng Long
Rìu Khủng Ánh Trăng
Rìu Khủng Ánh Trăng
Trường Kiếm Ma Sói
Trường Kiếm Ma Sói
Gậy Dài Ma thuật
Gậy Dài Ma thuật
Gậy Dài Long Nha
Gậy Dài Long Nha
Gậy Dài Huyền Bí Hai Đầu
Gậy Dài Huyền Bí Hai Đầu
Gậy Dài Ngọc Nước Mắt Rồng
Gậy Dài Ngọc Nước Mắt Rồng
Gậy Chu Tước Hòa Bình
Gậy Chu Tước Hòa Bình
Gậy Dài Long Thạch Vàng
Gậy Dài Long Thạch Vàng
Gậy Tinh Tú Thiên
Gậy Tinh Tú Thiên
Gậy Dài Lục Song Long
Gậy Dài Lục Song Long
Kiếm Sét Tím
Kiếm Sét Tím
Kiếm Bị Từ Bỏ
Kiếm Bị Từ Bỏ
Kiếm Báu Chân Hổ
Kiếm Báu Chân Hổ
Kiếm Thiên Đường Bị Từ Bỏ
Kiếm Thiên Đường Bị Từ Bỏ
Kiếm Huyết ma Đỏ Thắm
Kiếm Huyết ma Đỏ Thắm
Kiếm Hoàng Long
Kiếm Hoàng Long
Kiếm Ánh Trăng
Kiếm Ánh Trăng
Kiếm Báu Ma Sói
Kiếm Báu Ma Sói
Cung Miri
Cung Miri
Cung Rồng con
Cung Rồng con
Cung Miri bát quái
Cung Miri bát quái
Cung Rồng Bay
Cung Rồng Bay
Máy bắn ná Huyết nguyệt
Máy bắn ná Huyết nguyệt
Pháo Hoàng long
Pháo Hoàng long
Máy bắn ná Ánh trăng
Máy bắn ná Ánh trăng
Pháo Nguyệt nha long
Pháo Nguyệt nha long
Trọng Kích Vút
Trọng Kích Vút
Sào Khí Trường Xà
Sào Khí Trường Xà
Kiếm Lưỡi Trăng Khuyết Lục Long
Kiếm Lưỡi Trăng Khuyết Lục Long
Lao Xuyên Không
Lao Xuyên Không
Thiên Kiếm Katswill
Thiên Kiếm Katswill
Cuồng Kích Hoàng Long
Cuồng Kích Hoàng Long
Long Kiếm Moonsoar
Long Kiếm Moonsoar
Kích Ma Sói
Kích Ma Sói
Chùy Sắt Woffang
Chùy Sắt Woffang
Kiếm Báu Lưỡi Cong Thái Cực
Kiếm Báu Lưỡi Cong Thái Cực
Chùy Sắt Kim Cương
Chùy Sắt Kim Cương
Kiếm Thánh Lưỡi Cong Hoàng Long
Kiếm Thánh Lưỡi Cong Hoàng Long
Chùy Răng Nanh Bloodshade
Chùy Răng Nanh Bloodshade
Kiếm Báu Lưỡi Cong Thiên Thạch
Kiếm Báu Lưỡi Cong Thiên Thạch
Rìu Nhà Du Hành Thời Gian
Rìu Nhà Du Hành Thời Gian
Kẻ Reo Rắc Sói Địa Ngục
Kẻ Reo Rắc Sói Địa Ngục
Gậy Dài Nụ cười Hắc ám
Gậy Dài Nụ cười Hắc ám
Gậy Quỷ Xanh
Gậy Quỷ Xanh
Gậy Dài Tắm Máu Độc
Gậy Dài Tắm Máu Độc
Gậy Vảy xanh
Gậy Vảy xanh
Gậy Dài Vàng Động trời
Gậy Dài Vàng Động trời
Gậy Vàng Nước Mắt Xanh
Gậy Vàng Nước Mắt Xanh
Gậy Thiên Đường Thời Không
Gậy Thiên Đường Thời Không
Gậy Vàng Gọi Quỷ
Gậy Vàng Gọi Quỷ
Kiếm Báu nhân hóa
Kiếm Báu nhân hóa
Kiếm Bạc Xà
Kiếm Bạc Xà
Kiếm Của Nahyun
Kiếm Của Nahyun
Kiếm Dây Tà Ác
Kiếm Dây Tà Ác
Kiếm Vũ Trụ
Kiếm Vũ Trụ
Kiếm Tứ Hổ
Kiếm Tứ Hổ
Kiếm Thất Tú Thời Không
Kiếm Thất Tú Thời Không
Kiếm Diệt Ác Tứ Hổ
Kiếm Diệt Ác Tứ Hổ
Cung Trăng non
Cung Trăng non
Cung Sói đói
Cung Sói đói
Cung Bán nguyệt
Cung Bán nguyệt
Cung Marang
Cung Marang
Cung Trăng tròn Thiên thượng
Cung Trăng tròn Thiên thượng
Cung Ảo ảnh
Cung Ảo ảnh
Cung Vượt thời không
Cung Vượt thời không
Pháo Hổ Marang
Pháo Hổ Marang
Kích Dũng Long
Kích Dũng Long
Thương Chân Phẩm
Thương Chân Phẩm
Kích Xoắn
Kích Xoắn
Thương Động trời
Thương Động trời
Kích Tối Thượng Động trời
Kích Tối Thượng Động trời
Thương Thiên Thạch
Thương Thiên Thạch
Trọng Kích Thời Không
Trọng Kích Thời Không
Thương Đen Vuốt Hổ
Thương Đen Vuốt Hổ
Rìu Trăng Đen Tối
Rìu Trăng Đen Tối
Kiếm Lưỡi Cong Của Kẻ Vượt Trội
Kiếm Lưỡi Cong Của Kẻ Vượt Trội
Rìu Chiến Bloodlune
Rìu Chiến Bloodlune
Kiếm Lưỡi Cong Khủng Xanh Thẫm
Kiếm Lưỡi Cong Khủng Xanh Thẫm
Gậy Dài HP Tận Cùng Vùng Đất
Gậy Dài HP Tận Cùng Vùng Đất
Gậy Dài Cánh Thiên Đường
Gậy Dài Cánh Thiên Đường
Gậy Dài Của Hyemyung
Gậy Dài Của Hyemyung
Roi Của Kẻ Lừa Thế Giới
Roi Của Kẻ Lừa Thế Giới
Kiếm Rồng Hài Hòa
Kiếm Rồng Hài Hòa
Kiếm Lưỡi Trăng Khuyết
Kiếm Lưỡi Trăng Khuyết
Kiếm Diệt Ác
Kiếm Diệt Ác
Kiếm Hoàng Không
Kiếm Hoàng Không
Cung Sừng Rồng Quỷ
Cung Sừng Rồng Quỷ
Cung Mara Thép hắc ám
Cung Mara Thép hắc ám
Cung Song cực Hoàng long
Cung Song cực Hoàng long
Cung Thần Chu tước
Cung Thần Chu tước
Kích Cuồng Long
Kích Cuồng Long
Kích Rồng Tím
Kích Rồng Tím
Thương Vụ Nổ Sao
Thương Vụ Nổ Sao
Thương Kẻ Diệt Thần
Thương Kẻ Diệt Thần