MIR4 ZONE Spirits heading

Legs

Everything about the Legs of MIR4

 • All
 • Chiến binh
 • Phù Thủy
 • Tiên đạo
 • Lính nỏ
 • Kỵ binh đánh giáo
 • All
 • HP
 • DEF Vật lý
 • Tăng DMG ATK PvP
 • EVA
 • Giảm DMG PvP
Giáp Vải Bông Thân Dưới Cũ
Giáp Vải Bông Thân Dưới Cũ
Giáp Vải Bông Thân Dưới
Giáp Vải Bông Thân Dưới
Y Phục Thân Dưới Bông Thô Ráp Cũ
Y Phục Thân Dưới Bông Thô Ráp Cũ
Y Phục Thân Dưới Bông Quỷ
Y Phục Thân Dưới Bông Quỷ
Y Phục Thân Dưới Bông Cũ
Y Phục Thân Dưới Bông Cũ
Y Phục Thân Dưới Bông
Y Phục Thân Dưới Bông
Thân dưới Y phục Bông Cũ
Thân dưới Y phục Bông Cũ
Thân dưới Y phục Bông
Thân dưới Y phục Bông
Y Phục Thân Dưới Bông Chiến Đấu Cũ
Y Phục Thân Dưới Bông Chiến Đấu Cũ
Y Phục Thân Dưới Bông Chiến Đấu
Y Phục Thân Dưới Bông Chiến Đấu
Giáp Bông Nhẹ Thân Dưới
Giáp Bông Nhẹ Thân Dưới
Giáp Nhẹ Thân Dưới
Giáp Nhẹ Thân Dưới
Giáp Bảo Vệ Thân Dưới
Giáp Bảo Vệ Thân Dưới
Giáp Tấm Nhẹ Thân Dưới
Giáp Tấm Nhẹ Thân Dưới
Giáp Thân Dưới Đẹp
Giáp Thân Dưới Đẹp
Giáp Hổ Cai Trị Thân Dưới
Giáp Hổ Cai Trị Thân Dưới
Giáp Kẻ Cai Trị Thân Dưới
Giáp Kẻ Cai Trị Thân Dưới
Giáp Thân Dưới Bóng Ma
Giáp Thân Dưới Bóng Ma
Y Phục Thân Dưới Quỷ Lụa
Y Phục Thân Dưới Quỷ Lụa
Y Phục Thân Dưới Quỷ Lửa Đỏ Tươi
Y Phục Thân Dưới Quỷ Lửa Đỏ Tươi
Y Phục Thân Dưới Quỷ Lửa
Y Phục Thân Dưới Quỷ Lửa
Y Phục Thân Dưới Quỷ Lửa Cháy Sáng
Y Phục Thân Dưới Quỷ Lửa Cháy Sáng
Y phục Thân dưới Quang diễm ma
Y phục Thân dưới Quang diễm ma
Y Phục Thân Dưới Quỷ Sét Tím
Y Phục Thân Dưới Quỷ Sét Tím
Y Phục Thân Dưới Quỷ Lửa Đỏ Thắm
Y Phục Thân Dưới Quỷ Lửa Đỏ Thắm
Y Phục Thân Dưới Quỷ Tia Lửa
Y Phục Thân Dưới Quỷ Tia Lửa
Y Phục Thân Dưới Lụa
Y Phục Thân Dưới Lụa
Y Phục Thân Dưới Hợp Nhất
Y Phục Thân Dưới Hợp Nhất
Giáp Thân Dưới Taeul
Giáp Thân Dưới Taeul
Y Phục Thân Dưới Bảo Vệ
Y Phục Thân Dưới Bảo Vệ
Y Phục Thân Dưới Thổ Hỏa
Y Phục Thân Dưới Thổ Hỏa
Y Phục Thân Dưới Thần Phù thủy cận chiến
Y Phục Thân Dưới Thần Phù thủy cận chiến
Y Phục Thân Dưới Thái Cực
Y Phục Thân Dưới Thái Cực
Áo Choàng Thân Dưới Ma thuật
Áo Choàng Thân Dưới Ma thuật
Thân dưới Y phục Lụa
Thân dưới Y phục Lụa
Thân dưới Y phục Bí ẩn
Thân dưới Y phục Bí ẩn
Thân dưới Y phục Dư ảnh
Thân dưới Y phục Dư ảnh
Thân dưới Y phục Giấu tên
Thân dưới Y phục Giấu tên
Thân dưới Y phục Bóng tối
Thân dưới Y phục Bóng tối
Thân dưới Y phục Cải trang
Thân dưới Y phục Cải trang
Thân dưới Y phục Bí mật
Thân dưới Y phục Bí mật
Thân dưới Y phục Gián điệp
Thân dưới Y phục Gián điệp
Giáp Nhẹ Thân Dưới - Đồng Phục Chiến Đấu Bằng Bông
Giáp Nhẹ Thân Dưới - Đồng Phục Chiến Đấu Bằng Bông
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Trăng Tím
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Trăng Tím
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Cánh Đen
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Cánh Đen
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Trăng Tím
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Trăng Tím
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Quạ Đen
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Quạ Đen
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Bloodlune
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Bloodlune
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Mai Đen
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Mai Đen
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Quỷ Đỏ Thắm
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Quỷ Đỏ Thắm
Giáp Thân Dưới Linh lực
Giáp Thân Dưới Linh lực
Chiến Giáp Thân Dưới Bạch Hổ
Chiến Giáp Thân Dưới Bạch Hổ
Chiến Giáp Thân Dưới Hắc Hồn
Chiến Giáp Thân Dưới Hắc Hồn
Trọng Giáp Thân Dưới Đẩy Lùi Quỷ
Trọng Giáp Thân Dưới Đẩy Lùi Quỷ
Trọng Giáp Thân Dưới Cứng Nung Chảy
Trọng Giáp Thân Dưới Cứng Nung Chảy
Chiến Giáp Thân Dưới Hoàng Long
Chiến Giáp Thân Dưới Hoàng Long
Chiến Giáp Thân Dưới Hòa Bình
Chiến Giáp Thân Dưới Hòa Bình
Trọng Giáp Thân Dưới Thép bóng tối
Trọng Giáp Thân Dưới Thép bóng tối
Y Phục Thân Dưới Quỷ Ma Long
Y Phục Thân Dưới Quỷ Ma Long
Đồng Phục Thân Dưới Bùa Chú Phù Thủy
Đồng Phục Thân Dưới Bùa Chú Phù Thủy
Y Phục Thân Dưới Kinh Khiếp Viperbiest
Y Phục Thân Dưới Kinh Khiếp Viperbiest
Đồng Phục Thân Dưới Đẩy Lùi Quỷ
Đồng Phục Thân Dưới Đẩy Lùi Quỷ
Đồng Phục Thân Dưới Bách Hoàn Hảo
Đồng Phục Thân Dưới Bách Hoàn Hảo
Y Phục Thân Dưới Đúc Hoàng Long
Y Phục Thân Dưới Đúc Hoàng Long
Y Phục Thân Dưới Đúc Hòa Bình
Y Phục Thân Dưới Đúc Hòa Bình
Y Phục Thân Dưới Đúc Thép bóng tối
Y Phục Thân Dưới Đúc Thép bóng tối
Y Phục Thân Dưới Thăng Thiên
Y Phục Thân Dưới Thăng Thiên
Áo Choàng Thân Dưới Cánh Trắng
Áo Choàng Thân Dưới Cánh Trắng
Y Phục Thân Dưới Taegyeong
Y Phục Thân Dưới Taegyeong
Y Phục Thân Dưới Báu Vật Tối Thượng
Y Phục Thân Dưới Báu Vật Tối Thượng
Áo Choàng Thân Dưới Bách Hoàn Hảo
Áo Choàng Thân Dưới Bách Hoàn Hảo
Áo Choàng Thân Dưới Hoàng Long
Áo Choàng Thân Dưới Hoàng Long
Áo Choàng Thân Dưới Hòa Bình
Áo Choàng Thân Dưới Hòa Bình
Áo Choàng Thân Dưới Thép bóng tối
Áo Choàng Thân Dưới Thép bóng tối
Thân dưới Võ phục Bóng ma
Thân dưới Võ phục Bóng ma
Thân dưới Võ phục Bạch xà
Thân dưới Võ phục Bạch xà
Thân dưới Võ phục Linh lực
Thân dưới Võ phục Linh lực
Thân dưới Võ phục Vô biên
Thân dưới Võ phục Vô biên
Thân dưới Võ phục Bạch liên
Thân dưới Võ phục Bạch liên
Thân dưới Võ phục Hoàng long
Thân dưới Võ phục Hoàng long
Thân dưới Võ phục Hòa bình
Thân dưới Võ phục Hòa bình
Thân dưới Võ phục Thép bóng tối
Thân dưới Võ phục Thép bóng tối
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Ma Hiện Về
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Ma Hiện Về
Y Phục Thân Dưới Bạch Long
Y Phục Thân Dưới Bạch Long
Đồng Phục Thân Dưới Bông Chiến Đấu
Đồng Phục Thân Dưới Bông Chiến Đấu
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Đẩy Lùi Quỷ
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Đẩy Lùi Quỷ
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Bách Hoàn Hảo
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Bách Hoàn Hảo
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Hoàng Long
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Hoàng Long
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Vì Hòa Bình
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Vì Hòa Bình
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Thép bóng tối
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Thép bóng tối
Trọng Giáp Thân Dưới Tối Thượng
Trọng Giáp Thân Dưới Tối Thượng
Trọng Giáp Thân Dưới Chân Tiềm Năng
Trọng Giáp Thân Dưới Chân Tiềm Năng
Trọng Giáp Thân Dưới Lòng Nhân Đen Tối
Trọng Giáp Thân Dưới Lòng Nhân Đen Tối
Chiến Giáp Thân Dưới Vòm Xanh
Chiến Giáp Thân Dưới Vòm Xanh
Giáp Thân Dưới Sấm Sét Rền Vang
Giáp Thân Dưới Sấm Sét Rền Vang
Giáp Nhọn Thân Dưới Thanh Thiên
Giáp Nhọn Thân Dưới Thanh Thiên
Trọng Giáp Thân Dưới Chân Chiến Binh
Trọng Giáp Thân Dưới Chân Chiến Binh
Hắc Giáp Thân Dưới Sói địa ngục
Hắc Giáp Thân Dưới Sói địa ngục
Y Phục Thân Dưới Năng Lượng Ma Pháp Tối Thượng
Y Phục Thân Dưới Năng Lượng Ma Pháp Tối Thượng
Đồng Phục Thân Dưới Hấp Thụ Tà Ác
Đồng Phục Thân Dưới Hấp Thụ Tà Ác
Đồng Phục Thân Dưới Kẻ Chinh Phục Hồn
Đồng Phục Thân Dưới Kẻ Chinh Phục Hồn
Đồng Phục Thân Dưới Bùa Chú Bị Cấm
Đồng Phục Thân Dưới Bùa Chú Bị Cấm
Đồng Phục Thân Dưới Địa Vị Hoàng Hậu
Đồng Phục Thân Dưới Địa Vị Hoàng Hậu
Y Phục Thân Dưới Thiên Bí Mật
Y Phục Thân Dưới Thiên Bí Mật
Đồng Phục Thân Dưới Dục Vọng Tăng Tiến
Đồng Phục Thân Dưới Dục Vọng Tăng Tiến
Y Phục Thân Dưới Rồng Bình Minh
Y Phục Thân Dưới Rồng Bình Minh
Áo Choàng Thân Dưới Pakua
Áo Choàng Thân Dưới Pakua
Áo Choàng Thân Dưới Trustbuilding
Áo Choàng Thân Dưới Trustbuilding
Y Phục Thân Dưới Sếu Tối Thượng
Y Phục Thân Dưới Sếu Tối Thượng
Y Phục Thân Dưới Của Nhà Vua Giải Quyết Vấn Đề
Y Phục Thân Dưới Của Nhà Vua Giải Quyết Vấn Đề
Y Phục Thân Dưới Của Nhà Vua Báu Vật Động trời
Y Phục Thân Dưới Của Nhà Vua Báu Vật Động trời
Đồng Phục Thân Dưới Thái Cực
Đồng Phục Thân Dưới Thái Cực
Áo Choàng Thân Dưới Nhân Ái
Áo Choàng Thân Dưới Nhân Ái
Áo Choàng Thân Dưới Thiên Mã
Áo Choàng Thân Dưới Thiên Mã
Thân dưới Võ phục Kẻ giết người
Thân dưới Võ phục Kẻ giết người
Thân dưới Võ phục Ám vân
Thân dưới Võ phục Ám vân
Thân dưới Võ phục Bí mật ẩn sâu
Thân dưới Võ phục Bí mật ẩn sâu
Thân dưới Võ phục Hắc vương
Thân dưới Võ phục Hắc vương
Thân dưới Võ phục Bí mật hoàn chỉnh
Thân dưới Võ phục Bí mật hoàn chỉnh
Thân dưới Võ phục Ám thiên
Thân dưới Võ phục Ám thiên
Thân dưới Võ phục Trấn linh
Thân dưới Võ phục Trấn linh
Thân dưới Võ phục Vạn ma
Thân dưới Võ phục Vạn ma
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Chiến Diệt Giả
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Chiến Diệt Giả
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Bảo Vệ
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Bảo Vệ
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Đen Tối Thượng
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Đen Tối Thượng
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Vòm Xanh
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Vòm Xanh
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Vảy Rồng
Y Phục Thân Dưới Chiến Đấu Vảy Rồng
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Thái Cực
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Thái Cực
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Chân Quỷ
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Chân Quỷ
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Thiên Hổ
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Thiên Hổ
Liên Kết Thiên Giáp Thân Dưới
Liên Kết Thiên Giáp Thân Dưới
Bộ Thân Dưới Chiến Giáp Thiên Thể
Bộ Thân Dưới Chiến Giáp Thiên Thể
Long Giáp Thân Dưới Thế Giới Ánh Sáng
Long Giáp Thân Dưới Thế Giới Ánh Sáng
Chiến Giáp Thân Dưới Thần Chiến Binh
Chiến Giáp Thân Dưới Thần Chiến Binh
Y Phục Thân Dưới Toàn Sáng Tạo
Y Phục Thân Dưới Toàn Sáng Tạo
Y Phục Thân Dưới Thiên Long
Y Phục Thân Dưới Thiên Long
Y Phục Thân Dưới Rồng Ánh Sáng
Y Phục Thân Dưới Rồng Ánh Sáng
Y Phục Thân Dưới Của Nhà Vua Báu Vật Năng Lượng Ma Pháp
Y Phục Thân Dưới Của Nhà Vua Báu Vật Năng Lượng Ma Pháp
Y Phục Thân Dưới Kẻ Vượt Qua
Y Phục Thân Dưới Kẻ Vượt Qua
Y Phục Thân Dưới Thiên Thể
Y Phục Thân Dưới Thiên Thể
Y Phục Thân Dưới Rồng Ánh Sáng
Y Phục Thân Dưới Rồng Ánh Sáng
Y Phục Thân Dưới Phật Nghìn Tay
Y Phục Thân Dưới Phật Nghìn Tay
Thân dưới Võ phục Thiên địa nối kết
Thân dưới Võ phục Thiên địa nối kết
Thân dưới Võ phục Thiên thượng
Thân dưới Võ phục Thiên thượng
Thân dưới Y phục Bí mật thế giới ánh sáng
Thân dưới Y phục Bí mật thế giới ánh sáng
Thân dưới Y phục Bí mật thiên võng
Thân dưới Y phục Bí mật thiên võng
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Toàn Sáng Tạo
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Toàn Sáng Tạo
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Thiên Thánh Tính
Đồng Phục Thân Dưới Chiến Đấu Thiên Thánh Tính
Đồng Phục Thân Dưới Rồng Ánh Sáng
Đồng Phục Thân Dưới Rồng Ánh Sáng
Y Phục Thân Dưới Chiến Long
Y Phục Thân Dưới Chiến Long