MIR4 ZONE Spirits heading

Gloves

Everything about the Gloves of MIR4

 • All
 • Chiến binh
 • Phù Thủy
 • Tiên đạo
 • Lính nỏ
 • Kỵ binh đánh giáo
 • All
 • HP
 • Chính xác
 • Tăng DMG ATK Quái vật
 • Tăng DMG ATK PvP
 • Giảm DMG PvP
Găng Giáp Vải Bông Cũ
Găng Giáp Vải Bông Cũ
Găng Giáp Vải Bông
Găng Giáp Vải Bông
Găng Y Phục Bông Thô Cũ
Găng Y Phục Bông Thô Cũ
Găng Y Phục Bông Quỷ
Găng Y Phục Bông Quỷ
Găng Y Phục Bông Cũ
Găng Y Phục Bông Cũ
Găng Y Phục Bông
Găng Y Phục Bông
Găng Y phục Bông Cũ
Găng Y phục Bông Cũ
Găng Y phục Bông
Găng Y phục Bông
Găng Y Phục Bông Chiến Đấu Cũ
Găng Y Phục Bông Chiến Đấu Cũ
Găng Y Phục Bông Chiến Đấu
Găng Y Phục Bông Chiến Đấu
Găng Giáp Nhẹ Vải Bông
Găng Giáp Nhẹ Vải Bông
Găng Giáp Nhẹ
Găng Giáp Nhẹ
Găng Giáp Bảo Vệ
Găng Giáp Bảo Vệ
Găng Giáp Tấm Nhẹ
Găng Giáp Tấm Nhẹ
Găng Mỹ Giáp
Găng Mỹ Giáp
Găng Giáp Hổ Thống Trị
Găng Giáp Hổ Thống Trị
Găng Giáp Kẻ Thống Trị
Găng Giáp Kẻ Thống Trị
Găng Giáp Bóng Ma
Găng Giáp Bóng Ma
Găng Y Phục Lụa Quỷ
Găng Y Phục Lụa Quỷ
Găng Y Phục Quỷ Lửa Đỏ Tươi
Găng Y Phục Quỷ Lửa Đỏ Tươi
Găng Y Phục Quỷ Lửa
Găng Y Phục Quỷ Lửa
Găng Y Phục Quỷ Lửa Cháy Sáng
Găng Y Phục Quỷ Lửa Cháy Sáng
Găng Y Phục Quang Diễm ma
Găng Y Phục Quang Diễm ma
Găng Y Phục Quỷ Sét Tím
Găng Y Phục Quỷ Sét Tím
Găng Y Phục Quỷ Lửa Đỏ Thắm
Găng Y Phục Quỷ Lửa Đỏ Thắm
Găng Y Phục Quỷ Tia Lửa
Găng Y Phục Quỷ Tia Lửa
Găng Y Phục Lụa
Găng Y Phục Lụa
Găng Y Phục Hợp Nhất
Găng Y Phục Hợp Nhất
Găng Taeul
Găng Taeul
Găng Y Phục Bảo Vệ
Găng Y Phục Bảo Vệ
Găng Y Phục Địa Hỏa
Găng Y Phục Địa Hỏa
Găng Y Phục Thần Phù thủy cận chiến
Găng Y Phục Thần Phù thủy cận chiến
Găng Y Phục Thái Cực
Găng Y Phục Thái Cực
Găng Áo Choàng Ma thuật
Găng Áo Choàng Ma thuật
Găng Y phục Lụa
Găng Y phục Lụa
Găng Y phục Bí ẩn
Găng Y phục Bí ẩn
Găng Y phục Dư ảnh
Găng Y phục Dư ảnh
Găng Y phục Giấu tên
Găng Y phục Giấu tên
Găng Y phục Bóng tối
Găng Y phục Bóng tối
Găng Y phục Cải trang
Găng Y phục Cải trang
Găng Y phục Bí mật
Găng Y phục Bí mật
Găng Y phục Gián điệp
Găng Y phục Gián điệp
Găng Đồng Phục Giáp Nhẹ Chiến Đấu Bằng Bông
Găng Đồng Phục Giáp Nhẹ Chiến Đấu Bằng Bông
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Trăng Tím
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Trăng Tím
Găng Y Phục Chiến Đấu Cánh Đen
Găng Y Phục Chiến Đấu Cánh Đen
Găng Y Phục Chiến Đấu Trăng Tím
Găng Y Phục Chiến Đấu Trăng Tím
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Quạ Đen
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Quạ Đen
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Bloodlune
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Bloodlune
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Mai Đen
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Mai Đen
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Quỷ Đỏ Thắm
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Quỷ Đỏ Thắm
Găng Giáp Linh lực
Găng Giáp Linh lực
Găng Chiến Giáp Bạch Hổ
Găng Chiến Giáp Bạch Hổ
Găng Chiến Giáp Hắc Hồn
Găng Chiến Giáp Hắc Hồn
Găng Trọng Giáp Đẩy Lùi Quỷ
Găng Trọng Giáp Đẩy Lùi Quỷ
Găng Trọng Giáp Cứng Nung Chảy
Găng Trọng Giáp Cứng Nung Chảy
Găng Chiến Giáp Hoàng Long
Găng Chiến Giáp Hoàng Long
Găng Chiến Giáp Hòa Bình
Găng Chiến Giáp Hòa Bình
Găng Chiến Giáp Thép bóng tối
Găng Chiến Giáp Thép bóng tối
Găng Y Phục Quỷ Rồng Ma
Găng Y Phục Quỷ Rồng Ma
Găng Đồng Phục Bùa Chú Phù Thủy
Găng Đồng Phục Bùa Chú Phù Thủy
Y Phục Găng tay Kinh Khiếp Viperbiest
Y Phục Găng tay Kinh Khiếp Viperbiest
Găng Đồng Phục Đẩy Lùi Quỷ
Găng Đồng Phục Đẩy Lùi Quỷ
Găng Đồng Phục Bách Hoàn Hảo
Găng Đồng Phục Bách Hoàn Hảo
Găng Y Phục Đúc Hoàng Long
Găng Y Phục Đúc Hoàng Long
Găng Y Phục Đúc Hòa Bình
Găng Y Phục Đúc Hòa Bình
Găng Y Phục Đúc Thép bóng tối
Găng Y Phục Đúc Thép bóng tối
Găng Y Phục Thăng Thiên
Găng Y Phục Thăng Thiên
Găng Áo Choàng Cánh Trắng
Găng Áo Choàng Cánh Trắng
Găng Y Phục Taegyeong
Găng Y Phục Taegyeong
Găng Y Phục Báu Vật Tối Thượng
Găng Y Phục Báu Vật Tối Thượng
Găng Áo Choàng Bách Hoàn Hảo
Găng Áo Choàng Bách Hoàn Hảo
Găng Áo Choàng Hoàng Long
Găng Áo Choàng Hoàng Long
Găng Áo Choàng Hòa Bình
Găng Áo Choàng Hòa Bình
Găng Áo Choàng Thép bóng tối
Găng Áo Choàng Thép bóng tối
Găng Võ phục Bóng ma
Găng Võ phục Bóng ma
Găng Võ phục Bạch xà
Găng Võ phục Bạch xà
Găng Võ phục Linh lực
Găng Võ phục Linh lực
Găng Võ phục Vô biên
Găng Võ phục Vô biên
Găng Võ phục Bạch liên
Găng Võ phục Bạch liên
Găng Võ phục Hoàng long
Găng Võ phục Hoàng long
Găng Võ phục Hòa bình
Găng Võ phục Hòa bình
Găng Võ phục Thép bóng tối
Găng Võ phục Thép bóng tối
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Ma Hiện Về
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Ma Hiện Về
Găng Đồng Phục Bạch Long
Găng Đồng Phục Bạch Long
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Ma
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Ma
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Đẩy Lùi Quỷ
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Đẩy Lùi Quỷ
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Bách Hoàn Hảo
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Bách Hoàn Hảo
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Hoàng Long
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Hoàng Long
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Hòa Bình
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Hòa Bình
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Thép bóng tối
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Thép bóng tối
Găng Chiến Giáp Tối Thượng
Găng Chiến Giáp Tối Thượng
Găng Chiến Giáp Tiềm Năng Thực
Găng Chiến Giáp Tiềm Năng Thực
Găng Chiến Giáp Lòng Nhân Đen Tối
Găng Chiến Giáp Lòng Nhân Đen Tối
Găng Chiến Giáp Vòm Xanh
Găng Chiến Giáp Vòm Xanh
Găng Giáp Sét Rền Vang
Găng Giáp Sét Rền Vang
Găng Giáp Nhọn Thanh Thiên
Găng Giáp Nhọn Thanh Thiên
Găng Trọng Giáp Chân Chiến Binh
Găng Trọng Giáp Chân Chiến Binh
Găng Hắc Giáp Sói địa ngục
Găng Hắc Giáp Sói địa ngục
Găng Y Phục Năng Lượng Ma Pháp Tối Thượng
Găng Y Phục Năng Lượng Ma Pháp Tối Thượng
Găng Đồng Phục Hấp Thụ Ác
Găng Đồng Phục Hấp Thụ Ác
Găng Đồng Phục Kẻ Chinh Phục Hồn
Găng Đồng Phục Kẻ Chinh Phục Hồn
Găng Đồng Phục Bùa Cấm Đoán
Găng Đồng Phục Bùa Cấm Đoán
Găng Đồng Phục Địa Vị Hoàng Hậu
Găng Đồng Phục Địa Vị Hoàng Hậu
Găng Y Phục Thiên Bí Mật
Găng Y Phục Thiên Bí Mật
Găng Đồng Phục Dục Vọng Tăng Dần
Găng Đồng Phục Dục Vọng Tăng Dần
Găng Y Phục Rồng Bình Minh
Găng Y Phục Rồng Bình Minh
Găng Áo Choàng Pakua
Găng Áo Choàng Pakua
Găng Áo Choàng Trustbuilding
Găng Áo Choàng Trustbuilding
Găng Y Phục Sếu Tối Thượng
Găng Y Phục Sếu Tối Thượng
Găng Y Phục Của Nhà Vua Giải Quyết Vấn Đề
Găng Y Phục Của Nhà Vua Giải Quyết Vấn Đề
Găng Y Phục Của Nhà Vua Báu Vật Động trời
Găng Y Phục Của Nhà Vua Báu Vật Động trời
Găng Đồng Phục Thái Cực
Găng Đồng Phục Thái Cực
Găng Áo Choàng Nhân Ái
Găng Áo Choàng Nhân Ái
Găng Áo Choàng Thiên Mã
Găng Áo Choàng Thiên Mã
Găng Võ phục Kẻ giết người
Găng Võ phục Kẻ giết người
Găng Võ phục Ám vân
Găng Võ phục Ám vân
Găng Võ phục Bí mật ẩn sâu
Găng Võ phục Bí mật ẩn sâu
Găng Võ phục Hắc vương
Găng Võ phục Hắc vương
Găng Võ phục Bí mật hoàn chỉnh
Găng Võ phục Bí mật hoàn chỉnh
Găng Võ phục Ám thiên
Găng Võ phục Ám thiên
Găng Võ phục Trấn linh
Găng Võ phục Trấn linh
Găng Võ phục Vạn ma
Găng Võ phục Vạn ma
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Chiến Diệt Giả
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Chiến Diệt Giả
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Bảo Vệ
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Bảo Vệ
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Đen Tối Thượng
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Đen Tối Thượng
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Vòm Xanh
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Vòm Xanh
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Vảy Rồng
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Vảy Rồng
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Thái Cực
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Thái Cực
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Chân Quỷ
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Chân Quỷ
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Thiên Hổ
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Thiên Hổ
Găng Giáp Liên Kết Thiên Đường
Găng Giáp Liên Kết Thiên Đường
Găng Chiến Giáp Thiên Thể
Găng Chiến Giáp Thiên Thể
Găng Giáp Rồng Ánh Sáng
Găng Giáp Rồng Ánh Sáng
Găng Chiến Giáp Thần Chiến Binh
Găng Chiến Giáp Thần Chiến Binh
Găng Y Phục Toàn Sáng Tạo
Găng Y Phục Toàn Sáng Tạo
Găng Y Phục Thiên Long
Găng Y Phục Thiên Long
Găng Y Phục Rồng Ánh Sáng
Găng Y Phục Rồng Ánh Sáng
Găng Y Phục Của Nhà Vua Báu Vật Năng Lượng Ma Pháp
Găng Y Phục Của Nhà Vua Báu Vật Năng Lượng Ma Pháp
Găng Y Phục Kẻ Vượt Qua
Găng Y Phục Kẻ Vượt Qua
Găng Y Phục Thiên Thể
Găng Y Phục Thiên Thể
Găng Y Phục Sếu Thế Giới Ánh Sáng
Găng Y Phục Sếu Thế Giới Ánh Sáng
Găng Y Phục Phật Nghìn Tay
Găng Y Phục Phật Nghìn Tay
Găng Võ phục Thiên địa nối kết
Găng Võ phục Thiên địa nối kết
Găng Võ phục Thiên thượng
Găng Võ phục Thiên thượng
Găng Y phục Bí mật thế giới ánh sáng
Găng Y phục Bí mật thế giới ánh sáng
Găng Y phục Bí mật thiên võng
Găng Y phục Bí mật thiên võng
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Toàn Sáng Tạo
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Toàn Sáng Tạo
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Thiên Thần Tính
Găng Đồng Phục Chiến Đấu Thiên Thần Tính
Găng Đồng Phục Rồng Ánh Sáng
Găng Đồng Phục Rồng Ánh Sáng
Găng Y Phục Chiến Long
Găng Y Phục Chiến Long