MIR4 ZONE Spirits heading

Boots

Everything about the Boots of MIR4

 • All
 • Chiến binh
 • Phù Thủy
 • Tiên đạo
 • Lính nỏ
 • Kỵ binh đánh giáo
 • All
 • HP
 • DEF Vật lý
 • EVA
 • Tăng Toàn bộ DMG ATK
 • Giảm Toàn bộ DMG
Giày Giáp Vải Bông Cũ
Giày Giáp Vải Bông Cũ
Giày Giáp Vải Bông
Giày Giáp Vải Bông
Giày Y Phục Bông Thô Cũ
Giày Y Phục Bông Thô Cũ
Giày Y Phục Bông Quỷ
Giày Y Phục Bông Quỷ
Giày Y Phục Bông Cũ
Giày Y Phục Bông Cũ
Giày Y Phục Bông
Giày Y Phục Bông
Giày Y phục Bông Cũ
Giày Y phục Bông Cũ
Giày Y phục Bông
Giày Y phục Bông
Giày Y Phục Bông Chiến Đấu Cũ
Giày Y Phục Bông Chiến Đấu Cũ
Giày Y Phục Bông Chiến Đấu
Giày Y Phục Bông Chiến Đấu
Giày Giáp Nhẹ Vải Bông
Giày Giáp Nhẹ Vải Bông
Giày Giáp Nhẹ
Giày Giáp Nhẹ
Giày Giáp Bảo Vệ
Giày Giáp Bảo Vệ
Giày Giáp Tấm Nhẹ
Giày Giáp Tấm Nhẹ
Giày Mỹ Giáp
Giày Mỹ Giáp
Giày Giáp Hổ Thống Trị
Giày Giáp Hổ Thống Trị
Giày Giáp Kẻ Thống Trị
Giày Giáp Kẻ Thống Trị
Giày Giáp Bóng Ma
Giày Giáp Bóng Ma
Giày Y Phục Lụa Quỷ
Giày Y Phục Lụa Quỷ
Giày Y Phục Quỷ Lửa Đỏ Tươi
Giày Y Phục Quỷ Lửa Đỏ Tươi
Giày Y Phục Quỷ Lửa
Giày Y Phục Quỷ Lửa
Giày Y Phục Quỷ Lửa Cháy Sáng
Giày Y Phục Quỷ Lửa Cháy Sáng
Giày Y Phục Quang Diễm ma
Giày Y Phục Quang Diễm ma
Giày Y Phục Quỷ Sét Tím
Giày Y Phục Quỷ Sét Tím
Giày Y Phục Quỷ Lửa Đỏ Thắm
Giày Y Phục Quỷ Lửa Đỏ Thắm
Giày Y Phục Quỷ Tia Lửa
Giày Y Phục Quỷ Tia Lửa
Giày Y Phục Lụa
Giày Y Phục Lụa
Giày Y Phục Hợp Nhất
Giày Y Phục Hợp Nhất
Giày Taeul
Giày Taeul
Giày Y Phục Bảo Vệ
Giày Y Phục Bảo Vệ
Giày Y Phục Địa Hỏa
Giày Y Phục Địa Hỏa
Giày Y Phục Thần Phù thủy cận chiến
Giày Y Phục Thần Phù thủy cận chiến
Giày Y Phục Thái Cực
Giày Y Phục Thái Cực
Giày Áo Choàng Ma thuật
Giày Áo Choàng Ma thuật
Giày Y phục Lụa
Giày Y phục Lụa
Giày Y phục Bí ẩn
Giày Y phục Bí ẩn
Giày Y phục Dư ảnh
Giày Y phục Dư ảnh
Giày Y phục Giấu tên
Giày Y phục Giấu tên
Giày Y phục Bóng tối
Giày Y phục Bóng tối
Giày Y phục Cải trang
Giày Y phục Cải trang
Giày Y phục Bí mật
Giày Y phục Bí mật
Giày Y phục Gián điệp
Giày Y phục Gián điệp
Giày Đồng Phục Giáp Nhẹ Chiến Đấu Bằng Bông
Giày Đồng Phục Giáp Nhẹ Chiến Đấu Bằng Bông
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Trăng Tím
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Trăng Tím
Giày Y Phục Chiến Đấu Cánh Đen
Giày Y Phục Chiến Đấu Cánh Đen
Giày Y Phục Chiến Đấu Trăng Tím
Giày Y Phục Chiến Đấu Trăng Tím
Giày Y Phục Chiến Đấu Quạ Đen
Giày Y Phục Chiến Đấu Quạ Đen
Giày Y Phục Chiến Đấu Bloodlune
Giày Y Phục Chiến Đấu Bloodlune
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Mai Đen
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Mai Đen
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Quỷ Đỏ Thắm
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Quỷ Đỏ Thắm
Giày Giáp Linh lực
Giày Giáp Linh lực
Giày Chiến Giáp Bạch Hổ
Giày Chiến Giáp Bạch Hổ
Giày Chiến Giáp Hắc Hồn
Giày Chiến Giáp Hắc Hồn
Giày Trọng Giáp Đẩy Lùi Quỷ
Giày Trọng Giáp Đẩy Lùi Quỷ
Giày Trọng Giáp Cứng Nung Chảy
Giày Trọng Giáp Cứng Nung Chảy
Giày Chiến Giáp Hoàng Long
Giày Chiến Giáp Hoàng Long
Giày Chiến Giáp Hòa Bình
Giày Chiến Giáp Hòa Bình
Giày Chiến Giáp Thép bóng tối
Giày Chiến Giáp Thép bóng tối
Giày Y Phục Quỷ Rồng Ma
Giày Y Phục Quỷ Rồng Ma
Giày Đồng Phục Bùa Chú Phù Thủy
Giày Đồng Phục Bùa Chú Phù Thủy
Y Phục Giày Kinh Khiếp Viperbiest
Y Phục Giày Kinh Khiếp Viperbiest
Giày Đồng Phục Đẩy Lùi Quỷ
Giày Đồng Phục Đẩy Lùi Quỷ
Giày Đồng Phục Bách Hoàn Hảo
Giày Đồng Phục Bách Hoàn Hảo
Giày Y Phục Đúc Hoàng Long
Giày Y Phục Đúc Hoàng Long
Giày Y Phục Đúc Hòa Bình
Giày Y Phục Đúc Hòa Bình
Giày Y Phục Đúc Thép bóng tối
Giày Y Phục Đúc Thép bóng tối
Giày Y Phục Thăng Thiên
Giày Y Phục Thăng Thiên
Giày Áo Choàng Cánh Trắng
Giày Áo Choàng Cánh Trắng
Giày Y Phục Taegyeong
Giày Y Phục Taegyeong
Giày Y Phục Báu Vật Tối Thượng
Giày Y Phục Báu Vật Tối Thượng
Giày Áo Choàng Bách Hoàn Hảo
Giày Áo Choàng Bách Hoàn Hảo
Giày Áo Choàng Hoàng Long
Giày Áo Choàng Hoàng Long
Giày Áo Choàng Hòa Bình
Giày Áo Choàng Hòa Bình
Giày Áo Choàng Thép bóng tối
Giày Áo Choàng Thép bóng tối
Giày Võ phục Bóng ma
Giày Võ phục Bóng ma
Giày Võ phục Bạch xà
Giày Võ phục Bạch xà
Giày Võ phục Linh lực
Giày Võ phục Linh lực
Giày Võ phục Vô biên
Giày Võ phục Vô biên
Giày Võ phục Bạch liên
Giày Võ phục Bạch liên
Giày Võ phục Hoàng long
Giày Võ phục Hoàng long
Giày Võ phục Hòa bình
Giày Võ phục Hòa bình
Giày Võ phục Thép bóng tối
Giày Võ phục Thép bóng tối
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Ma Hiện Về
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Ma Hiện Về
Giày Y Phục Bạch Long
Giày Y Phục Bạch Long
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Ma
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Ma
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Đẩy Lùi Quỷ
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Đẩy Lùi Quỷ
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Bách Hoàn Hảo
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Bách Hoàn Hảo
Giày Y Phục Chiến Đấu Hoàng Long
Giày Y Phục Chiến Đấu Hoàng Long
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Hòa Bình
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Hòa Bình
Giày Y Phục Chiến Đấu Thép bóng tối
Giày Y Phục Chiến Đấu Thép bóng tối
Giày Chiến Giáp Tối Thượng
Giày Chiến Giáp Tối Thượng
Giày Chiến Giáp Tiềm Năng Thực
Giày Chiến Giáp Tiềm Năng Thực
Giày Chiến Giáp Lòng Nhân Đen Tối
Giày Chiến Giáp Lòng Nhân Đen Tối
Giày Chiến Giáp Vòm Xanh
Giày Chiến Giáp Vòm Xanh
Giày Giáp Sét Rền Vang
Giày Giáp Sét Rền Vang
Giày Giáp Nhọn Thanh Thiên
Giày Giáp Nhọn Thanh Thiên
Giày Trọng Giáp Chân Chiến Binh
Giày Trọng Giáp Chân Chiến Binh
Giày Hắc Giáp Sói địa ngục
Giày Hắc Giáp Sói địa ngục
Giày Y Phục Năng Lượng Ma Pháp Tối Thượng
Giày Y Phục Năng Lượng Ma Pháp Tối Thượng
Giày Đồng Phục Hấp Thụ Ác
Giày Đồng Phục Hấp Thụ Ác
Giày Đồng Phục Kẻ Chinh Phục Hồn
Giày Đồng Phục Kẻ Chinh Phục Hồn
Giày Đồng Phục Bùa Cấm Đoán
Giày Đồng Phục Bùa Cấm Đoán
Giày Đồng Phục Địa Vị Hoàng Hậu
Giày Đồng Phục Địa Vị Hoàng Hậu
Giày Y Phục Thiên Bí Mật
Giày Y Phục Thiên Bí Mật
Giày Đồng Phục Dục Vọng Tăng Dần
Giày Đồng Phục Dục Vọng Tăng Dần
Giày Y Phục Rồng Bình Minh
Giày Y Phục Rồng Bình Minh
Giày Áo Choàng Pakua
Giày Áo Choàng Pakua
Giày Áo Choàng Trustbuilding
Giày Áo Choàng Trustbuilding
Giày Y Phục Sếu Tối Thượng
Giày Y Phục Sếu Tối Thượng
Giày Y Phục Của Nhà Vua Giải Quyết Vấn Đề
Giày Y Phục Của Nhà Vua Giải Quyết Vấn Đề
Giày Y Phục Của Nhà Vua Báu Vật Động trời
Giày Y Phục Của Nhà Vua Báu Vật Động trời
Giày Đồng Phục Thái Cực
Giày Đồng Phục Thái Cực
Giày Áo Choàng Nhân Ái
Giày Áo Choàng Nhân Ái
Giày Áo Choàng Thiên Mã
Giày Áo Choàng Thiên Mã
Giày Võ phục Kẻ giết người
Giày Võ phục Kẻ giết người
Giày Võ phục Ám vân
Giày Võ phục Ám vân
Giày Võ phục Bí mật ẩn sâu
Giày Võ phục Bí mật ẩn sâu
Giày Võ phục Hắc vương
Giày Võ phục Hắc vương
Giày Võ phục Bí mật hoàn chỉnh
Giày Võ phục Bí mật hoàn chỉnh
Giày Võ phục Ám thiên
Giày Võ phục Ám thiên
Giày Võ phục Trấn linh
Giày Võ phục Trấn linh
Giày Võ phục Vạn ma
Giày Võ phục Vạn ma
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Chiến Diệt Giả
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Chiến Diệt Giả
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Bảo Vệ
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Bảo Vệ
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Đen Tối Thượng
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Đen Tối Thượng
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Vòm Xanh
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Vòm Xanh
Giày Y Phục Chiến Đấu Vảy Rồng
Giày Y Phục Chiến Đấu Vảy Rồng
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Thái Cực
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Thái Cực
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Chân Quỷ
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Chân Quỷ
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Thiên Hổ
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Thiên Hổ
Giày Giáp Liên Kết Thiên Đường
Giày Giáp Liên Kết Thiên Đường
Giày Chiến Giáp Thiên Thể
Giày Chiến Giáp Thiên Thể
Giày Giáp Rồng Ánh Sáng
Giày Giáp Rồng Ánh Sáng
Giày Chiến Giáp Thần Chiến Binh
Giày Chiến Giáp Thần Chiến Binh
Giày Y Phục Toàn Sáng Tạo
Giày Y Phục Toàn Sáng Tạo
Giày Y Phục Thiên Long
Giày Y Phục Thiên Long
Giày Y Phục Rồng Ánh Sáng
Giày Y Phục Rồng Ánh Sáng
Giày Y Phục Của Nhà Vua Báu Vật Năng Lượng Ma Pháp
Giày Y Phục Của Nhà Vua Báu Vật Năng Lượng Ma Pháp
Giày Y Phục Kẻ Vượt Qua
Giày Y Phục Kẻ Vượt Qua
Giày Y Phục Thiên Thể
Giày Y Phục Thiên Thể
Giày Y Phục Sếu Thế Giới Ánh Sáng
Giày Y Phục Sếu Thế Giới Ánh Sáng
Giày Y Phục Phật Nghìn Tay
Giày Y Phục Phật Nghìn Tay
Giày Võ phục Thiên địa nối kết
Giày Võ phục Thiên địa nối kết
Giày Võ phục Thiên thượng
Giày Võ phục Thiên thượng
Giày Y phục Bí mật thế giới ánh sáng
Giày Y phục Bí mật thế giới ánh sáng
Giày Y phục Bí mật thiên võng
Giày Y phục Bí mật thiên võng
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Toàn Sáng Tạo
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Toàn Sáng Tạo
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Thiên Thần Tính
Giày Đồng Phục Chiến Đấu Thiên Thần Tính
Giày Đồng Phục Rồng Ánh Sáng
Giày Đồng Phục Rồng Ánh Sáng
Giày Y Phục Chiến Long
Giày Y Phục Chiến Long