MIR4 ZONE Spirits heading

Armors

Everything about the Armors of MIR4

 • All
 • Chiến binh
 • Phù Thủy
 • Tiên đạo
 • Lính nỏ
 • Kỵ binh đánh giáo
 • All
 • DEF Vật lý
 • DEF Phép thuật
 • Giảm DMG Quái vật
 • Tăng DMG ATK CRIT
 • Giảm DMG CRIT
Giáp Thân Trên Vải Bông Cũ
Giáp Thân Trên Vải Bông Cũ
Giáp Thân Trên Vải Bông
Giáp Thân Trên Vải Bông
Y Phục Bông Thân Trên Thô Cũ
Y Phục Bông Thân Trên Thô Cũ
Y Phục Quỷ Thân Trên Bằng Bông
Y Phục Quỷ Thân Trên Bằng Bông
Y Phục Thân Trên Bông Cũ
Y Phục Thân Trên Bông Cũ
Y Phục Thân Trên Bông
Y Phục Thân Trên Bông
Thân trên Y phục Bông Cũ
Thân trên Y phục Bông Cũ
Thân trên Y phục Bông
Thân trên Y phục Bông
Y Phục Thân Trên Bông Chiến Đấu Cũ
Y Phục Thân Trên Bông Chiến Đấu Cũ
Đồng Phục Thân Trên Bằng Bông Chiến Đấu
Đồng Phục Thân Trên Bằng Bông Chiến Đấu
Khinh Giáp Thân Trên Vải Bông
Khinh Giáp Thân Trên Vải Bông
Giáp Nhẹ Thân Trên
Giáp Nhẹ Thân Trên
Giáp Bảo Vệ Thân Trên
Giáp Bảo Vệ Thân Trên
Giáp Tấm Nhẹ Thân Trên
Giáp Tấm Nhẹ Thân Trên
Mỹ Giáp Thân Trên
Mỹ Giáp Thân Trên
Giáp Thân Trên Hổ Thống Trị
Giáp Thân Trên Hổ Thống Trị
Giáp Thân Trên Kẻ Thống Trị
Giáp Thân Trên Kẻ Thống Trị
Giáp Thân Trên Bóng Ma
Giáp Thân Trên Bóng Ma
Y Phục Lụa Quỷ Thân Trên
Y Phục Lụa Quỷ Thân Trên
Y Phục Quỷ Lửa Thân Trên Đỏ Tươi
Y Phục Quỷ Lửa Thân Trên Đỏ Tươi
Y Phục Quỷ Lửa Thân Trên
Y Phục Quỷ Lửa Thân Trên
Y Phục Quỷ Lửa Cháy Sáng Thân Trên
Y Phục Quỷ Lửa Cháy Sáng Thân Trên
Y phục Thân trên Quang diễm ma
Y phục Thân trên Quang diễm ma
Y Phục Quỷ Sét Tím Thân Trên
Y Phục Quỷ Sét Tím Thân Trên
Y Phục Quỷ Lửa Đỏ Thắm Thân Trên
Y Phục Quỷ Lửa Đỏ Thắm Thân Trên
Y Phục Tia Lửa Quỷ Thân Trên
Y Phục Tia Lửa Quỷ Thân Trên
Y Phục Thân Trên Lụa
Y Phục Thân Trên Lụa
Y Phục Thân Trên Hợp Nhất
Y Phục Thân Trên Hợp Nhất
Y Phục Thân Trên Taeul
Y Phục Thân Trên Taeul
Y Phục Thân Trên Bảo Vệ
Y Phục Thân Trên Bảo Vệ
Y Phục Thân Trên Địa Hỏa
Y Phục Thân Trên Địa Hỏa
Y Phục Thân Trên Thần Phù thủy cận chiến
Y Phục Thân Trên Thần Phù thủy cận chiến
Y Phục Thân Trên Thái Cực
Y Phục Thân Trên Thái Cực
Áo Choàng Thân Trên Ma thuật
Áo Choàng Thân Trên Ma thuật
Thân trên Y phục Lụa
Thân trên Y phục Lụa
Thân trên Y phục Bí ẩn
Thân trên Y phục Bí ẩn
Thân trên Y phục Dư ảnh
Thân trên Y phục Dư ảnh
Thân trên Y phục Giấu tên
Thân trên Y phục Giấu tên
Thân trên Y phục Bóng tối
Thân trên Y phục Bóng tối
Thân trên Y phục Cải trang
Thân trên Y phục Cải trang
Thân trên Y phục Bí mật
Thân trên Y phục Bí mật
Thân trên Y phục Gián điệp
Thân trên Y phục Gián điệp
Giáp Nhẹ Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Bằng Bông
Giáp Nhẹ Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Bằng Bông
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Trăng Tím
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Trăng Tím
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Cánh Đen
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Cánh Đen
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Trăng Đỏ Thắm
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Trăng Đỏ Thắm
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Quạ Đen
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Quạ Đen
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Bloodlune
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Bloodlune
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Mai Đen
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Mai Đen
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Quỷ Đỏ Thắm
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Quỷ Đỏ Thắm
Giáp Thân Trên Linh Lực
Giáp Thân Trên Linh Lực
Chiến Giáp Thân Trên Bạch Hổ
Chiến Giáp Thân Trên Bạch Hổ
Chiến Giáp Thân Trên Hắc Hồn
Chiến Giáp Thân Trên Hắc Hồn
Trọng Giáp Thân Trên Đẩy Lùi Quỷ
Trọng Giáp Thân Trên Đẩy Lùi Quỷ
Trọng Giáp Thân Trên Nóng Chảy Cứng
Trọng Giáp Thân Trên Nóng Chảy Cứng
Chiến Giáp Thân Trên Hoàng Long
Chiến Giáp Thân Trên Hoàng Long
Chiến Giáp Thân Trên Hòa Bình
Chiến Giáp Thân Trên Hòa Bình
Trọng Giáp Thân Trên Thép bóng tối
Trọng Giáp Thân Trên Thép bóng tối
Y Phục Quỷ Rồng Kinh Khiếp Thân Trên
Y Phục Quỷ Rồng Kinh Khiếp Thân Trên
Đồng phục Bùa Phù Thủy Thân Trên
Đồng phục Bùa Phù Thủy Thân Trên
Y Phục Thân Trên Kinh Khiếp Viperbiest
Y Phục Thân Trên Kinh Khiếp Viperbiest
Đồng phục Thân Trên Đẩy Lùi Quỷ
Đồng phục Thân Trên Đẩy Lùi Quỷ
Đồng phục Thân Trên Bách Hoàn Hảo
Đồng phục Thân Trên Bách Hoàn Hảo
Y Phục Thân Trên Đúc Hoàng Long
Y Phục Thân Trên Đúc Hoàng Long
Y Phục Thân Trên Đúc Hòa Bình
Y Phục Thân Trên Đúc Hòa Bình
Y Phục Thân Trên Đúc Thép bóng tối
Y Phục Thân Trên Đúc Thép bóng tối
Y Phục Thân Trên Thăng Thiên
Y Phục Thân Trên Thăng Thiên
Áo Choàng Thân Trên Cánh Trắng
Áo Choàng Thân Trên Cánh Trắng
Y Phục Thân Trên Taegyeong
Y Phục Thân Trên Taegyeong
Y Phục Thân Trên Báu Vật Tối Thượng
Y Phục Thân Trên Báu Vật Tối Thượng
Áo Choàng Thân Trên Bách Hoàn Hảo
Áo Choàng Thân Trên Bách Hoàn Hảo
Áo Choàng Thân Trên Hoàng Long
Áo Choàng Thân Trên Hoàng Long
Áo Choàng Thân Trên Hòa Bình
Áo Choàng Thân Trên Hòa Bình
Áo Choàng Thân Trên Thép bóng tối
Áo Choàng Thân Trên Thép bóng tối
Thân trên Võ phục Bóng ma
Thân trên Võ phục Bóng ma
Thân trên Võ phục Bạch xà
Thân trên Võ phục Bạch xà
Thân trên Võ phục Linh lực
Thân trên Võ phục Linh lực
Thân trên Võ phục Vô biên
Thân trên Võ phục Vô biên
Thân trên Võ phục Bạch liên
Thân trên Võ phục Bạch liên
Thân trên Võ phục Hoàng long
Thân trên Võ phục Hoàng long
Thân trên Võ phục Hòa bình
Thân trên Võ phục Hòa bình
Thân trên Võ phục Thép bóng tối
Thân trên Võ phục Thép bóng tối
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Ma Hiện Về
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Ma Hiện Về
Y Phục Thân Trên Bạch Long
Y Phục Thân Trên Bạch Long
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Ma
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Ma
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Đẩy Lùi Quỷ
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Đẩy Lùi Quỷ
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Bách Hoàn Hảo
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Bách Hoàn Hảo
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Hoàng Long
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Hoàng Long
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Hòa Bình
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Hòa Bình
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Thép bóng tối
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Thép bóng tối
Trọng Giáp Thân Trên Tối Thượng
Trọng Giáp Thân Trên Tối Thượng
Trọng Giáp Thân Trên Tiềm Năng Thực
Trọng Giáp Thân Trên Tiềm Năng Thực
Trọng Giáp Thân Trên Lòng Nhân Đen Tối
Trọng Giáp Thân Trên Lòng Nhân Đen Tối
Chiến Giáp Thân Trên Vòm Xanh
Chiến Giáp Thân Trên Vòm Xanh
Giáp Thân Trên Sét Rền Vang
Giáp Thân Trên Sét Rền Vang
Giáp Nhọn Thân Trên Thanh Thiên
Giáp Nhọn Thân Trên Thanh Thiên
Trọng Giáp Thân Trên Chiến Binh Thực Sự
Trọng Giáp Thân Trên Chiến Binh Thực Sự
Hắc Giáp Thân Trên Sói địa ngục
Hắc Giáp Thân Trên Sói địa ngục
Y Phục Thân Trên Năng Lượng Ma Pháp Tối Thượng
Y Phục Thân Trên Năng Lượng Ma Pháp Tối Thượng
Đồng phụcThân Trên Hấp Thụ Ác
Đồng phụcThân Trên Hấp Thụ Ác
Đồng phụcThân Trên Kẻ Chinh Phục Hồn
Đồng phụcThân Trên Kẻ Chinh Phục Hồn
Đồng phục Thân Trên Bùa Cấm Đoán
Đồng phục Thân Trên Bùa Cấm Đoán
Đồng phục Thân Trên Địa Vị Hoàng Hậu
Đồng phục Thân Trên Địa Vị Hoàng Hậu
Y Phục Thân Trên Thiên Bí Mật
Y Phục Thân Trên Thiên Bí Mật
Đồng phục Thân Trên Dục Vọng Tăng Dần
Đồng phục Thân Trên Dục Vọng Tăng Dần
Y Phục Thân Trên Rồng Bình Minh
Y Phục Thân Trên Rồng Bình Minh
Áo Choàng Thân Trên Pakua
Áo Choàng Thân Trên Pakua
Áo Choàng Thân Trên Xây Dựng Lòng Tin
Áo Choàng Thân Trên Xây Dựng Lòng Tin
Y Phục Thân Trên Sếu Tối Thượng
Y Phục Thân Trên Sếu Tối Thượng
Y Phục Thân Trên Của Nhà Vua Giải Quyết Vấn Đề
Y Phục Thân Trên Của Nhà Vua Giải Quyết Vấn Đề
Y Phục Thân Trên Của Nhà Vua Báu Vật Động trời
Y Phục Thân Trên Của Nhà Vua Báu Vật Động trời
Đồng phục Thân Trên Thái Cực
Đồng phục Thân Trên Thái Cực
Áo Choàng Thân Trên Nhân Ái
Áo Choàng Thân Trên Nhân Ái
Áo Choàng Thân Trên Thiên Mã
Áo Choàng Thân Trên Thiên Mã
Thân trên Võ phục Kẻ giết người
Thân trên Võ phục Kẻ giết người
Thân trên Võ phục Ám vân
Thân trên Võ phục Ám vân
Thân trên Võ phục Bí mật ẩn sâu
Thân trên Võ phục Bí mật ẩn sâu
Thân trên Võ phục Hắc vương
Thân trên Võ phục Hắc vương
Thân trên Võ phục Bí mật hoàn chỉnh
Thân trên Võ phục Bí mật hoàn chỉnh
Thân trên Võ phục Ám thiên
Thân trên Võ phục Ám thiên
Thân trên Võ phục Trấn linh
Thân trên Võ phục Trấn linh
Thân trên Võ phục Vạn ma
Thân trên Võ phục Vạn ma
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Chiến Diệt Giả
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Chiến Diệt Giả
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Bảo Vệ
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Bảo Vệ
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Đen Tối Thượng
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Đen Tối Thượng
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Vòm Xanh
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Vòm Xanh
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Vảy Rồng
Y Phục Thân Trên Chiến Đấu Vảy Rồng
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Thái Cực
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Thái Cực
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Chân Quỷ
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Chân Quỷ
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Thiên Hổ
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Thiên Hổ
Giáp Thân Trên Liên Kết Thiên Đường
Giáp Thân Trên Liên Kết Thiên Đường
Chiến Giáp Thân Trên Thiên Thể
Chiến Giáp Thân Trên Thiên Thể
Giáp Thân Trên Rồng Ánh Sáng
Giáp Thân Trên Rồng Ánh Sáng
Chiến Giáp Thần Dũng Sĩ Thân Trên
Chiến Giáp Thần Dũng Sĩ Thân Trên
Y Phục Thân Trên Toàn Sáng Tạo
Y Phục Thân Trên Toàn Sáng Tạo
Y Phục Thân Trên Thiên Đường Long
Y Phục Thân Trên Thiên Đường Long
Y Phục Thân Trên Rồng Ánh Sáng
Y Phục Thân Trên Rồng Ánh Sáng
Y Phục Thân Trên Của Nhà Vua Báu Vật Năng Lượng Ma Pháp
Y Phục Thân Trên Của Nhà Vua Báu Vật Năng Lượng Ma Pháp
Y Phục Thân Trên Kẻ Vượt Qua
Y Phục Thân Trên Kẻ Vượt Qua
Y Phục Thân Trên Thiên Thể
Y Phục Thân Trên Thiên Thể
Y Phục Thân Trên Sếu Thế Giới Ánh Sáng
Y Phục Thân Trên Sếu Thế Giới Ánh Sáng
Y Phục Thân Trên Phật Nghìn Tay
Y Phục Thân Trên Phật Nghìn Tay
Thân trên Võ phục Thiên địa nối kết
Thân trên Võ phục Thiên địa nối kết
Thân trên Võ phục Thiên thượng
Thân trên Võ phục Thiên thượng
Thân trên Y phục Bí mật thế giới ánh sáng
Thân trên Y phục Bí mật thế giới ánh sáng
Thân trên Y phục Bí mật thiên võng
Thân trên Y phục Bí mật thiên võng
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Toàn Sáng Tạo
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Toàn Sáng Tạo
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Thiên Thần Tính
Đồng Phục Thân Trên Chiến Đấu Thiên Thần Tính
Đồng PhụcThân Trên Chiến Đấu Rồng Ánh Sáng
Đồng PhụcThân Trên Chiến Đấu Rồng Ánh Sáng
Y Phục Thân Trên Chiến Long
Y Phục Thân Trên Chiến Long