MIR4 ZONE Spirits heading

Accessories

Everything about the Accessories of MIR4

 • All
 • Chiến binh
 • Phù Thủy
 • Tiên đạo
 • Lính nỏ
 • Kỵ binh đánh giáo
 • All
 • MP
 • ATK Vật lý
 • CRIT
 • Giảm DMG Thủ lĩnh
 • ATK Phép thuật
 • DEF Phép thuật
 • Tăng DMG ATK Đánh mạnh
 • Tăng DMG ATK Trùm
 • Tăng Toàn bộ DMG ATK
 • EVA CRIT
 • Giảm DMG Đánh mạnh
 • Giảm Toàn bộ DMG
Vòng Cổ Khai Thác
Vòng Cổ Khai Thác
Vòng Cổ Thanh Thản
Vòng Cổ Thanh Thản
Vòng Tay Khai Thác
Vòng Tay Khai Thác
Vòng Tay Thanh Thản
Vòng Tay Thanh Thản
Nhẫn Khai Thác
Nhẫn Khai Thác
Nhẫn Thanh Thản
Nhẫn Thanh Thản
Vòng Cổ Vô Cầu
Vòng Cổ Vô Cầu
Vòng Cổ Cổng Âm Ty
Vòng Cổ Cổng Âm Ty
Vòng Cổ Phù Du
Vòng Cổ Phù Du
Vòng Cổ Diệt Ác
Vòng Cổ Diệt Ác
Vòng Cổ La Hán
Vòng Cổ La Hán
Vòng Cổ Trừ Tà
Vòng Cổ Trừ Tà
Vòng cổ Thần thánh
Vòng cổ Thần thánh
Vòng Cổ Ánh Sao Tinh Tú
Vòng Cổ Ánh Sao Tinh Tú
Vòng tay vô cầu
Vòng tay vô cầu
Vòng Tay Cổng Âm Ty
Vòng Tay Cổng Âm Ty
Vòng Tay Phù Du
Vòng Tay Phù Du
Vòng Tay Kẻ Diệt Ác
Vòng Tay Kẻ Diệt Ác
Vòng Tay La Hán
Vòng Tay La Hán
Vòng Tay Trừ Tà
Vòng Tay Trừ Tà
Vòng tay Thần thánh
Vòng tay Thần thánh
Vòng Tay Ánh Sao
Vòng Tay Ánh Sao
Nhẫn Vô Cầu
Nhẫn Vô Cầu
Nhẫn Cổng Âm Ty
Nhẫn Cổng Âm Ty
Nhẫn Phù Du
Nhẫn Phù Du
Nhẫn Kẻ Diệt Ác
Nhẫn Kẻ Diệt Ác
Nhẫn La Hán
Nhẫn La Hán
Nhẫn Chống Quỷ
Nhẫn Chống Quỷ
Nhẫn Thần thánh
Nhẫn Thần thánh
Nhẫn Ánh Sao
Nhẫn Ánh Sao
Vòng Cổ Đòn Giận Dữ
Vòng Cổ Đòn Giận Dữ
Vòng Cổ Kiên Định
Vòng Cổ Kiên Định
Vòng Cổ Bảo Hộ
Vòng Cổ Bảo Hộ
Vòng Cổ Long Huyết
Vòng Cổ Long Huyết
Vòng Cổ Kim Cương
Vòng Cổ Kim Cương
Vòng Cổ Hoàng Long
Vòng Cổ Hoàng Long
Vòng Cổ Ánh Trăng
Vòng Cổ Ánh Trăng
Vòng Cổ Ma Sói
Vòng Cổ Ma Sói
Vòng Tay Đòn Giận Dữ
Vòng Tay Đòn Giận Dữ
Vòng Tay Kiên Định
Vòng Tay Kiên Định
Vòng Tay Bảo Hộ
Vòng Tay Bảo Hộ
Vòng Tay Long Huyết
Vòng Tay Long Huyết
Vòng Tay Kim Cương
Vòng Tay Kim Cương
Vòng Tay Hoàng Long
Vòng Tay Hoàng Long
Vòng Tay Ánh Trăng
Vòng Tay Ánh Trăng
Vòng Tay Ma Sói
Vòng Tay Ma Sói
Nhẫn Đòn Giận Dữ
Nhẫn Đòn Giận Dữ
Nhẫn Kiên Định
Nhẫn Kiên Định
Nhẫn Bảo Vệ
Nhẫn Bảo Vệ
Nhẫn Long Huyết
Nhẫn Long Huyết
Nhẫn Kim Cương
Nhẫn Kim Cương
Nhẫn Hoàng Long
Nhẫn Hoàng Long
Nhẫn Ánh Trăng
Nhẫn Ánh Trăng
Nhẫn Ma Sói
Nhẫn Ma Sói
Vòng tay Mir thần bí
Vòng tay Mir thần bí
Nhẫn Mir thần bí
Nhẫn Mir thần bí
Vòng Cổ Nhật Nguyệt
Vòng Cổ Nhật Nguyệt
Vòng Cổ Lạc Nhật
Vòng Cổ Lạc Nhật
Vòng Cổ Thiên Đường Mênh Mông
Vòng Cổ Thiên Đường Mênh Mông
Vòng Cổ Đại Náo Thiên Cung
Vòng Cổ Đại Náo Thiên Cung
Vòng Cổ Hòa Bình
Vòng Cổ Hòa Bình
Vòng Cổ Triệu Hồi
Vòng Cổ Triệu Hồi
Vòng Cổ Thời Không
Vòng Cổ Thời Không
Vòng cổ chiến luân
Vòng cổ chiến luân
Vòng Tay Nhật Nguyệt
Vòng Tay Nhật Nguyệt
Vòng Tay Lạc Nhật
Vòng Tay Lạc Nhật
Vòng Tay Thiên Đường Mênh Mông
Vòng Tay Thiên Đường Mênh Mông
Vòng Tay Đại Náo Thiên Cung
Vòng Tay Đại Náo Thiên Cung
Vòng Tay Hòa Bình
Vòng Tay Hòa Bình
Vòng Tay Triệu Hồi
Vòng Tay Triệu Hồi
Vòng Tay Thời Không
Vòng Tay Thời Không
Vòng tay chiến luân
Vòng tay chiến luân
Nhẫn Nhật Nguyệt
Nhẫn Nhật Nguyệt
Nhẫn Lạc Nhật
Nhẫn Lạc Nhật
Nhẫn Thiên Đường Mênh Mông
Nhẫn Thiên Đường Mênh Mông
Nhẫn Đại Náo Thiên Cung
Nhẫn Đại Náo Thiên Cung
Nhẫn Hòa Bình
Nhẫn Hòa Bình
Nhẫn Triệu Hồi
Nhẫn Triệu Hồi
Nhẫn Thời Không
Nhẫn Thời Không
Nhẫn chiến luân
Nhẫn chiến luân
Vòng Cổ Liên Kết Thiên Đường
Vòng Cổ Liên Kết Thiên Đường
Vòng Cổ Thiên Thể
Vòng Cổ Thiên Thể
Vòng Cổ Thế Giới Ánh Sáng
Vòng Cổ Thế Giới Ánh Sáng
Vòng Cổ Thần Thoại
Vòng Cổ Thần Thoại
Vòng Tay Liên Kết Thiên Đường
Vòng Tay Liên Kết Thiên Đường
Vòng Tay Thiên Thể
Vòng Tay Thiên Thể
Vòng Tay Thế Giới Ánh Sáng
Vòng Tay Thế Giới Ánh Sáng
Vòng Tay Thần Thoại
Vòng Tay Thần Thoại
Nhẫn Liên Kết Thiên Đường
Nhẫn Liên Kết Thiên Đường
Nhẫn Thiên Thể
Nhẫn Thiên Thể
Nhẫn Thế Giới Ánh Sáng
Nhẫn Thế Giới Ánh Sáng
Nhẫn Thần Thoại
Nhẫn Thần Thoại