MIR4 ZONE Spirits heading

Missions

Everything about the Missions of MIR4

 • All
 • หุบเขาแปะก๊วย
 • ตรอกหลังปราสาทบิชอน
 • [Elite] ตรอกหลังปราสาทบิชอน
 • เมืองบิชอน
 • เขาวงกตบิชอน 1F
 • สุสานปีศาจวัว ชั้น 1
 • [Elite] สุสานปีศาจวัว 1F
 • สุสานปีศาจวัว ชั้น 2
 • เขาวงกตบิชอน 2F
 • [Elite] สุสานปีศาจวัว 2F
 • เขาวงกตบิชอน 3F
 • ซากเมืองเก่าปีศาจวัว ชั้น 1
 • ซากเมืองเก่าปีศาจวัว ชั้น 2
 • [Elite] ซากโบราณปีศาจวัว 1F
 • [Elite] ซากโบราณปีศาจวัว 2F
 • เขาวงกตปีศาจกระทิง 1F
 • ป่าผลึกแก้ว
 • หุบเขาสันโดษ
 • วิหารปีศาจกระทิง 1F
 • [Elite] วิหารปีศาจกระทิง 1F
 • หุบเขาบิชอนเร้นลับชั้น 1
 • เขาวงกตปีศาจกระทิง 2F
 • วิหารปีศาจกระทิง 2F
 • [Elite] วิหารปีศาจกระทิง 2F
 • หุบเขาบิชอนเร้นลับชั้น 2
 • วิหารปีศาจกระทิง 3F
 • [Elite] วิหารปีศาจกระทิง 3F
 • เขาวงกตปีศาจกระทิง 3F
 • หุบเขาบิชอนเร้นลับชั้น 3
 • หุบเขาอสรพิษ
 • ถ้ำอสรพิษ
 • ทุ่งหญ้าปีศาจอสรพิษ
 • [Elite] ทุ่งหญ้าปีศาจอสรพิษ
 • เขาวงกตหุบเขาอสรพิษ 1F
 • หุบเขามรณะส่วนบน
 • เขาวงกตหุบเขาอสรพิษ 2F
 • [Elite] หุบเขามรณะส่วนบน
 • หุบเขามรณะส่วนล่าง
 • [Elite] หุบเขามรณะส่วนล่าง
 • เขาวงกตหุบเขาอสรพิษ 3F
 • เขาวงกตบิชอน 4F
 • ซากปรักหักพังที่ทลายลง
 • โถงหินพาคัว
 • เหมืองร้าง 1F
 • [Elite] เหมืองร้าง 1F
 • เหมืองร้าง 2F
 • เหมืองร้าง 3F
 • [Elite] เหมืองร้าง 2F
 • เขาวงกตเหมืองร้าง 1F
 • มณฑลคนบาป
 • [Elite] เหมืองร้าง 3F
 • หุบเขาอสรพิษเร้นลับชั้น 1
 • เขาวงกตเหมืองร้าง 2F
 • หุบเขาอสรพิษเร้นลับชั้น 2
 • หุบเขาอสรพิษเร้นลับชั้น 3
 • เหมืองลับ 1F
 • [Elite] เหมืองลับ 1F
 • หุบเขาบิชอนเร้นลับชั้น 4
 • เขาวงกตเหมืองร้าง 3F
 • เหมืองลับ 2F
 • ท่าการค้าซอชยอน
 • [Elite] เหมืองลับ 2F
 • ป่าภูติผี
 • [Elite] ป่าภูติผี
 • เขาวงกตปีศาจกระทิง 4F
 • เขาวงกตวิถีสวรรค์ 1F
 • ยอดเขาวิถีสวรรค์ชั้นล่าง
 • [Elite] ยอดเขาวิถีสวรรค์ชั้นล่าง
 • [Elite] ยอดเขาวิถีสวรรค์ชั้นกลาง
 • เขาวงกตวิถีสวรรค์ 2F
 • ยอดเขาวิถีสวรรค์ชั้นกลาง
 • เขาวงกตวิถีสวรรค์ 3F
 • ยอดเขาวิถีสวรรค์ชั้นบน
 • [Elite] ยอดเขาวิถีสวรรค์ชั้นบน
 • เขาวงกตหุบเขาอสรพิษ 4F
 • ภูเขาจันทราโลหิต
 • [Elite] ภูเขาจันทราโลหิต
 • คุกคุมขังใต้ดิน
 • เขาวงกตจันทราโลหิต 1F
 • หุบเขาอสรพิษเร้นลับชั้น 4
 • หุบเขาจันทราโลหิต 1F
 • [Elite] หุบเขาจันทราโลหิต 1F
 • หุบเขาจันทราโลหิตเร้นลับชั้น 1
 • เขาวงกตจันทราโลหิต 2F
 • หุบเขาจันทราโลหิต 2F
 • [Elite] หุบเขาจันทราโลหิต 2F
 • หุบเขาจันทราโลหิตเร้นลับชั้น 2
 • หุบเขาจันทราโลหิต 3F
 • เขาวงกตจันทราโลหิต 3F
 • [Elite] หุบเขาจันทราโลหิต 3F
 • หุบเขาจันทราโลหิตเร้นลับชั้น 3
 • เขาวงกตเหมืองร้าง 4F
 • เขาวงกตวิถีสวรรค์ 4F
 • เขาวงกตจันทราโลหิต 4F
 • หุบเขาจันทราโลหิตเร้นลับชั้น 4
ความรุนแรงของเมฆาทมิฬ

เอาชนะเมฆาทมิฬ

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,681

2

สมุดทักษะธรรมดาชั้นดี

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
กำจัดพืชอันตราย

เอาชนะฝูงพืชกินเนื้อ

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,681

10

ใบสมุนไพร

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
แขกไม่ได้รับเชิญผู้กระหายหิว

ขับไล่ฝูงปีศาจหมูป่า

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,681

1

ผลไม้ศตวรรษ

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
ส่วนผสมสำหรับพิษอื่น

เก็บหางแมงป่อง

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,681

4

หินเวทย์แสงจันทร์

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
คำขอของนายจาง

จู่โจมหน่วยนักปล้น

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,681

1

หินเพิ่มประสิทธิภาพชั้นดี

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
หมีป่าเถื่อน

เอาชนะหมี

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,681

400

Coin reward

1100

Mission Cooper Reward

140

Mission Exp Reward
ปีศาจแปดเปื้อน

เอาชนะปีศาจแปดเปื้อน

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,681

1

ลูกตาชั้นดีที่มีจิตใจแห่งปีศาจ

1100

Mission Cooper Reward

140

Mission Exp Reward
หัวขโมยหิวโหย

เอาชนะหัวขโมย

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,681

1

แก่นสารชั้นดี

1100

Mission Cooper Reward

140

Mission Exp Reward
เพื่อความปลอดภัยของหุบเขาแปะก๊วย

ชิงดาบและหอกที่หายไป

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,691

4

หินปีศาจสีน้ำเงิน

2200

Mission Cooper Reward

270

Mission Exp Reward
เพชฌฆาตแห่งหุบเขาแปะก๊วย

สังหารอสูรหุบเขาแปะก๊วย

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,691

1

ถุงมือเกราะบุนวมผ้าฝ้าย

5900

Mission Cooper Reward

320

Mission Exp Reward
หุบเขาแปะก๊วย

เอาชนะอสูรใกล้เคียง

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 3,691

1

สมุดรายชื่อเดินทางรวดเร็ว

4600

Mission Cooper Reward

160

Mission Exp Reward
การโจมตีสำรวจ

เอาชนะอารคี

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 4,153

2

น้ำบริสุทธิ์

2300

Mission Cooper Reward

360

Mission Exp Reward
นักค้นหาไม่ลดละ

เอาชนะหน่วยค้นหา

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 4,153

1

หินเงาจันทราชั้นดี

1200

Mission Cooper Reward

180

Mission Exp Reward
ศึกษาวิชาพิษของเหล่าปีศาจอสรพิษ

เก็บเขี้ยวงูพิษ

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 5,008

2

เสี้ยวเขาเดี่ยว

2500

Mission Cooper Reward

630

Mission Exp Reward
ทำลายขวัญพวกปีศาจอสรพิษ

เก็บเขี้ยวของอาคอน

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 5,008

2

น้ำมันบุปผา

2500

Mission Cooper Reward

630

Mission Exp Reward
เผชิญเสียงดนตรี

เอาชนะฝูงนักรบปีศาจอสรพิษ

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 5,008

1

รองเท้าเกราะบุนวมผ้าฝ้าย

2500

Mission Cooper Reward

630

Mission Exp Reward
ฝูงแมลงมีพิษ

เอาชนะฝูงแมลง

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 5,008

1

เครื่องประดับชั้นดีแห่งการไล่ผี

1300

Mission Cooper Reward

320

Mission Exp Reward
ผู้รักษาผลไม้พันปี

เอาชนะปีศาจอสรพิษ

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 5,008

3

แป้งวาววับ

1300

Mission Cooper Reward

320

Mission Exp Reward
เหล่าปีศาจอสรพิษถาโถม

เอาชนะฝูงปีศาจอสรพิษ

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 5,008

3

น้ำอมฤตแห่งชีวิต

1300

Mission Cooper Reward

320

Mission Exp Reward
ดอกไม้กลมใหญ่

ตามหาดอกไม้ยักษ์

หุบเขาแปะก๊วย

Recomm PS: 6,673

2700

Mission Cooper Reward

990

Mission Exp Reward
1 of 77NEXT